Kur meklēt palīdzību?

Ar ko sākt?

Azartspēļu atkarība var būt sarežģīta un grūti pārvarama, bet jūs neesat viens. Dažādas iestādes un organizācijas ir gatavas jums palīdzēt atgūt kontroli pār savu dzīvi. Šajā sadaļā variet atrast kontaktinformāciju, lai sazinātos ar speciālistiem un sāktu ceļu uz atveseļošanos.

Ja neesiet pārliecināts, ar kuru no organizācijām sazināties, variet to noskaidrot telefona sarunā ar konsultantu.

Ārstēšanās ir brīvprātīga, un praktiski viss ir atkarīgs no tā, vai cilvēks pats vēlas izveseļoties. Draugiem un tuviniekiem galvenais ir nenosodīt atkarīgo un atbalstīt visos iespējamajos veidos, lai viņš ātrāk atbrīvotos no šīs problēmas.

Organizācijas

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Telefons: +371 67504966

Darba laiks: 10:00 – 16:00

Doties uz mājaslapu

Slimnīca “Ģintermuiža”

Adrese: Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008

Telefons: 63022483 Telefons: 25731229

Darba laiks: 9:00 – 17:00

Doties uz mājaslapu

Anonīmie spēlmaņi

Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001

Telefons: +371 24667656

Darba laiks: 9:00 – 17:00

Doties uz mājaslapu

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Adrese: Tvaika iela 2, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005

Telefons: 67080210

Darba laiks: 8:00 – 18:00

Doties uz mājaslapu

Daugavpils reģionālā slimnīca

Adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417

Telefons: 65405252
Doties uz mājaslapu

Biedrība “Nepaliec Viens”

Adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002

Telefons: +371 29473896
Doties uz mājaslapu

Akrona 12 Minesotas programma

Adrese: Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, Rīga, LV-1015

Telefons: +371 67586524
Doties uz mājaslapu

Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā

Adrese: Rīga, Baznīcas iela 19/23, LV-1010

Doties uz mājaslapu

Biedrība “Esi brīvs!“

Adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011

Telefons: 27882969
Doties uz mājaslapu

Pašvaldību sociālie dienesti

Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. Latvijā katrā pašvaldībā ir sociālais dienests, kurā strādā sociālie darbinieki. Sociālajā dienestā var tikties ar sociālajiem darbiniekiem, kuri sniegs konsultācijas, atbalstu un palīdzību sociālo problēmu risināšanā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka pašvaldību domes, tādēļ sociālā atbalsta saņemšanas apjoms un kārtība dažādās pašvaldībās var atšķirties. Turklāt pašvaldības sociālos pakalpojumus sniedz, tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Pašatteikušos personu reģistrs

Ja jūtiet, ka ir vajadzīga pauze no azartspēlēm, jums ir iespēja pieprasīt, lai tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, to skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs. Tā jūs tiktu iekļauts pašatteikušos personu reģistrā.

Ar reģistra palīdzību iespējams liegt sev dalību spēlēs tuvākos 12 mēnešus, nepieciešamības gadījumā – arī ilgāk.

Lūgt sevi iekļaut no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistrā var:

  • personīgi inspekcijā pēc iepriekšēja pieraksta darba dienās no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00 (Rīgā, Stabu ielā 18, 2. stāvā). Par apmeklējuma laiku iepriekš vienoties, zvanot pa tālruni 67 504 966 vai rakstiski: psihologs@iaui.gov.lv;
  • attālināti, autorizējoties ar Latvija.lv, norādot termiņu gados (minimālais termiņš ir viens gads);
  • personīgi rakstveidā jebkurā laikā visās azartspēļu organizēšanas vietās Latvijas Republikā

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00