Kas ir līdzatkarība?

Kā palīdzēt cilvēkam, kuram radosies azartspēļu atkarība?

Ja atkarība ir pamanīta, galvenais ir atklāti runāt par to un meklēt palīdzību. Ģimenē iekšēji jāpārrunā situācija un jāmeklē risinājumi. Īpaši svarīgi par šo tēmu ir komunicēt ar bērniem, jo viņi ir daudz jūtīgāki un problēma var atstāt iespaidu uz bērnu psihi. Tāpat nevajag pārlieku nosodīt otru cilvēku, tas var iedzīt viņu vēl lielākā izmisumā un izolācijā, kas var novest pie vēl lielākas atkarības.

Ieteikumi līdzcilvēkiem

Ko vajag un nevajag darīt, ja tavam partnerim, draugam vai ģimenes loceklim ir radusies azartspēļu atkarība.

Ko vajadzētu darīt

  • Vērsties pēc palīdzības pie psihoterapeita, narkologa, psihologa – ārsti daudz precīzāk spēs noteikt diagnozi un veicamās darbības.
  • Meklēt atbalstu pie cilvēkiem, kas ir saskārušies ar līdzīgām problēmām, apmeklēt atbalsta grupas līdzatkarīgajiem.
  • Pastāstīt atkarīgajam, ka tu meklē palīdzību, jo viņa spēlēšana ietekmē arī tevi (iespējams, arī bērnus).
  • Izskaidrot problemātiskās spēlēšanas risku un sekas bērniem.
  • Pieņemt, ka ārstēšana ir nepieciešama, lai cik laika tā prasītu.

Ko nevajadzētu darīt

  • Moralizēt, lasīt lekcijas un zaudēt kontroli pār savām dusmām.
  • Izslēgt spēlētāju no ģimenes dzīves un aktivitātēm.
  • Gaidīt tūlītēju atveseļošanos un to, ka visas problēmas tiks atrisinātas, kad cilvēks beigs spēlēt.
  • Glābt atkarīgo no negatīvajām spēlēšanas sekām.
  • Slēpt problēmu no ģimenes vai citiem cilvēkiem, noliegt to.

Līdzatkarības tests

Atbildot uz jautājumiem, noskaidrosiet, cik lielā pakāpē Jums ir līdzatkarības pazīmes.

Iesakiet tuviniekam iekļaut sevi Pašatteikušos personu reģistrā

Ar reģistra palīdzību iespējams liegt sev dalību spēlēs tuvākos 12 mēnešus, nepieciešamības gadījumā – arī ilgāk.

Reģistra mērķis ir aizsargāt  fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs. Liegums attiecas uz piedalīšanos visās Azartspēļu un izložu likumā minētajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs.

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00