Ieteikumi speciālistiem

Šajā sadaļā atradīsiet noderīgus ieteikumus un resursus, lai palīdzētu identificēt cilvēku, kuram varētu būt azartspēļu atkarība un sniegtu pirmos ieteikumus, kur cilvēkam meklēt palīdzību. Pareiza komunikācija ir ļoti būtiska, jo tā prasa uzmanību un empātiju. Ar kopīgajiem centieniem un sapratni, mēs varam būt neatņemams atbalsts tiem, kam to vajag visvairāk.

Vai azartspēļu atkarību var viegli pamanīt?

Atkarība no azartspēlēm tiek saukta par slēpto atkarību. To ir viegli apslēpt, jo, atšķirībā no alkohola un narkotiku lietošanas, šī atkarība neatstāj redzamas pēdas cilvēka izskatā. Šo atkarību ir vieglāk paslēpt no apkārt esošajiem cilvēkiem. No tās var ciest jebkurš. Azartspēļu atkarība ir nopietna saslimšana. Spēlēšanas mehānismu – atkārtošanu par spīti sekām – nosaka patoloģiskas izmaiņas smadzeņu darbībā. Atkarība nesākas ar pirmo pirmo gājienu, tā veidojas pamazām, momentu, kad cilvēks saslimst, nevar atpazīt, tāpēc cilvēkiem, kuri izvēlējušies spelēt azartspēles, ir nepieciešams regulāri veikt paštestu, savlaicīgi vērsties pie speciālistiem.

Pirmie soļi

Empātija un sapratne: Sāciet ar sapratni un empātiju pret personu, kura cīnās ar azartspēļu atkarību. Izklausieties viņā un piedāvājiet atbalstu bez nosodījuma vai aizspriedumiem.

Informēšana par pieejamajiem resursiem: Sniedziet informāciju par pieejamajiem resursiem, kā piemēram, atbalsta grupām, terapijas iespējām un konsultācijām, kas var palīdzēt cīnīties ar atkarību.

Ieteikums meklēt profesionālu palīdzību: Iesakiet meklēt profesionālu palīdzību pie psihologa vai atkarību speciālista, kuri var sniegt individuālu atbalstu un izstrādāt piemērotu terapijas plānu.

Informētība par azartspēļu atkarību: aiciniet iepazīstaties ar informāciju par azartspēļu atkarību, tās simptomiem un sekām, lai personai būtu labāka izpratne par šo atkarību un tās nopietnību.

Atbalsts un motivācija: Nodrošiniet pastāvīgu atbalstu un motivāciju personai, lai meklētu palīdzību un veiktu pozitīvus soļus savas atkarības pārvarēšanai. Pārliecinieties, ka cilvēkam ir iespēja sazināties ar jums, lai uzdotu jautājumus.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas buklets

Buklets par psiholoģisko palīdzību azartspēļu spēlētājiem. Bukletā atradīsiet informāciju par azartspēļu atkarības veidošanos, tās ārstēšanu un palīdzības iespējām. Lai saņemtu drukātu versiju, var sazināties ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

Paškontroles tests

Ja kādreiz cilvēks ir spēlējis azartspēles, viņš var atbildēt uz šiem jautājumiem, lai varētu novērtēt, vai viņam ir azartspēl̦u atkarı̄bas pazı̄mes. Jautājumus ir iespējams izdrukāt un izsniegt cilvēkam, kurš griezies pēc konsultācijas.

Atkarības tests

Atbildot uz jautājumiem, cilvēkam ir iespēja noskaidrot, cik lielā pakāpē viņam ir azartspēļu atkarības pazīmes.

Līdzatkarības tests

Atbildot uz jautājumiem, cilvēkam ir iespēja noskaidrot, cik lielā pakāpē viņam ir līdzatkarības pazīmes.

Iesakiet cilvēkam iekļaut sevi Pašatteikušos personu reģistrā

Viena no pirmajām lietām, ko var ieteikt cilvēkam, kuram ir azartspēļu atkarība, ir aicināt cilvēku sevi iekļaut Pašatteikušos personu reģistrā.

Ar reģistra palīdzību iespējams liegt sev dalību spēlēs tuvākos 12 mēnešus, nepieciešamības gadījumā – arī ilgāk.

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00