Par mums

Konsultatīvais tālrunis azartspēļu atkarīgajiem un viņu līdzcilvēkiem darbojas kopš 2018. gada. Pašlaik šis ir vienīgais specializētais atbalsts pa tālruni tiem, kas saskaras ar azartspēļu ietekmi. Uz zvaniem atbild īpaši sagatavoti centra speciālisti, kuri palīdz zvanītājam atpazīt atkarības pazīmes, uzzināt, kādi ir pirmie soļi, lai uzsāktu cīņu ar atkarību, noskaidrot efektīvākās ārstniecības veidus.

Organizācija “Skalbes” izveidota 1997.gadā. Organizācijas darba mērķis ir emocionālā atbalsta sniegšana riska grupas personām, kā arī palīdzības sniegšana personām, kas pārdzīvojušas vardarbību, un tās novēršana.

Funkciju izpildē galvenais uzdevums ir būt politiski, reliģiski un nacionālistiski neitrālai organizācijai, nenodalot dažādu sociālo grupu intereses. Šobrīd mūsu galvenā darbība ir, semināru, programmu un apmācību piedāvāšana, kas aptver plašu jautājumu loku un dažādas gan varbūtējās, gan jau pastāvošās riska grupas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00

Tālrunis darbojas katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00